Disclaimer & Privacy

Blijvend Verbonden (hierna te noemen onderneming) verleent u hierbij toegang tot https://www.blijvendverbonden.nl/ (hierna te noemen website) en nodigt u uit de hier aangeboden informatie tot u te nemen. De onderneming behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De onderneming spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de onderneming.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor de inhoud in reacties van bezoekers wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de onderneming nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze site of de onbeschikbaarheid van deze site.

Privacy

De onderneming vindt het belangrijk om de privacy van zijn bezoekers te waarborgen. Bij het bezoeken van de website wordt er automatisch informatie opgeslagen. De volgende informatie wordt opgeslagen door deze website:

  • Het IP adres van de bezoeker
  • De bladzijden die naar de website linken
  • De gebruikte Browsers en Platform
  • Gebruikersinformatie zoals deze wordt geregistreerd door Google Analytics.

Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt en er wordt niet onterecht gebruik gemaakt van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden waar de website naar toe linkt.  De website gebruikt cookies van Googly Analytics en WordPress om u beter van dienst te zijn. De onderneming behoudt zich het recht wijzigingen in zijn privacybeleid door te voeren.