We houden het graag
professioneel, toch vind je overal speelgoed.

Kosten & Praktische informatie 

Kennismaking

Voel je welkom voor een kennismakingsgesprek, telefonisch of in de praktijk. Dit is kosteloos en vrijblijvend. Belangrijk is dat jij kunt ervaren of er een klik is en dat jij je vrij en veilig genoeg voelt om bij mij aan de slag te gaan.

Intake

De begeleiding beginnen we met een intake. Hierbij zal ik zoveel mogelijk vragen willen stellen over jou, jullie gezin, situatie en verhaal. Hierdoor kan ik jou/ jullie goed leren kennen.

Begeleiding

In de begeleiding sluit ik aan op de eigen ‘taal’. Ik kijk op welke manier iemand zich het beste kan uiten. En samen zoeken we naar wat helpt in een moeilijke tijd. De gesprekken duren een uur.

Afronding

De begeleiding wordt op een bepaald moment ook weer duidelijk afgesloten. We blikken dan samen terug op de stappen die zijn gezet en wat jij of je kind meeneemt om verder te gaan.

Kosten

Intake€ 97,00
Individuele begeleiding€ 97,00
Gezinsbegeleiding€ 110,00
Supervisie (1,5 uur)€ 135,00
Uitgebreide consultatie (½ uur)€ 40,00
Korte consultatieKosteloos

Voor lezingen, trainingen, workshops is er veel mogelijk. Evenals deelname aan projecten. In overleg kunnen we de vorm en wensen met elkaar afstemmen. Waarna ik graag  een op maat gemaakte offerte zal uitbrengen.

Offerte

Bedragen zijn vrijgesteld van BTW en geldig  in 2024

Algemene Voorwaarden

Uw privacy in de praktijk

Annulering

Tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk mogelijk, telefonisch of per mail. Tot 24 uur van tevoren kan een afspraak kosteloos worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur word het normale tarief in rekening gebracht.

Vergoeding jeugdige

Hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt in Nederland onder de Jeugdwet. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van hulpverlening aan kinderen. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Praktijk Blijvend Verbonden heeft geen overeenkomst met gemeenten.

Vergoeding volwassene

Rouwtherapie voor volwassen, vanaf 18 jaar, valt onder de aanvullende zorgverzekering. Ik ben lid ben van de beroepsvereniging het NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen) en de koepelorganisatie RBCZ. Hierdoor kan mogelijk de therapie deels of geheel vergoed worden afhankelijk van u zorgverzekering en uw aanvullende pakket. Hiervoor kunt u het beste informeren bij u zorgverzekering. Mijn diensten vallen onder alternatieve geneeswijzen: psychosociale therapie, prestatiecode 24504.

Vergoeding via werkgever
De wet ‘Poortwachter’ maakt het soms mogelijk dat een werkgever extern gespecialiseerde hulp vergoed. U kunt met uw werkgever en/of bedrijfsarts overleggen of rouwtherapie/ psychosociale therapie door de werkgever (deels) vergoed wordt.

Relatietherapie, gezinsbegeleiding of groepsbegeleiding worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Registraties

Ik ben lid van het NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen) NVPA-leden voldoen aantoonbaar aan kwaliteitseisen met betrekking tot (voor)opleiding, werkervaring en deskundigheidsbevordering. Als lid van het NVPA houd ik mij aan de beroepscode van deze beroepsvereniging en van de RBCZ.

Klacht- en tuchtrecht

Is er in het contact iets niet goed verlopen en heeft u een klacht? Dan zou ik dat graag tussen ons bespreekbaar maken, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit oplossen. Als we er samen niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van beroepsvereniging NVPA. Een geschillencommissie (SCAG) kan zo nodig betrokken worden om je klacht nader te onderzoeken en op te lossen.

Disclaimer

De informatie op deze site is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Echter neem altijd zelf contact op met de betreffende gemeente, zorgverzekeraar of werkgever om te bekijken of (een deel van) de therapie vergoed wordt. Blijvend Verbonden is niet aansprakelijk voor mogelijk gewijzigde, onvolledig of foutief weergegeven informatie.